Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /home/deunzo5/public_html/wp-content/themes/martfury/martfury.theme#archive on line 43

Електронний репозитарій ДВНЗ “УжНУ”: Допустимі межі втручання у право на приватне життя в умовах пандемії COVID-19

Дончак, Г. Бойківська // Ефективна економіка. Бойківська, Г.

університетські наукові записки

Вiн проходив у залi Iнституту iм. Лисенка, наступнi з’їзди вiдбувалися у музеї НТШ. Сьомий з’їзд, запланований на осiнь 1939 року, вже не вiдбувся. Левицький був головою оргкомiтету та керiвником природничої секцiї цих з’їздiв. Улiтку 1914 року очiкувалося офiцiйне призначення В. Левицького на роботу у Мiнiстерство освiти у Вiднi. Однак початок Першої Свiтової вiйни змiнив плани – Левицький був призваний в австрiйську армiю, брав участь у вiйськових дiях в Карпатах та 30 грудня потрапив до росiйського полону.

А. І. Француз, Університет «КРОК»

Левицький отримав повну вчительську квалiфiкацiю з правом викладання в українських i польських гiмназiях. [Kopia H. Spis nauczycieli szkoł srednich w Galicyi oraz polskiego gimnazyum w Cieszynie. Lwow, 1909. S.73] lyceum24.zt.ua Це був крок як до ступеня доктора фiлософiї, так i до посади професора гiмназiї. Науковi вподобання В. Левицького пiд час навчання в унiверситетi засвiдчує перелiк курсiв, на якi вiн записався i прослухав.

Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

Левицького була у залученнi до працi в НТШ українських вчених-математикiв як з Галичини, так i з Києва, а також закордонних науковцiв зi свiтовим iменем. Особливо теплi стосунки зав’язалися у нього з М. Кравчуком, який багато зусиль доклав, щоб В. Левицький став українським академiком, однак моральнi, науковi та життєвiпринципи В. Левицького стали на завадi обранню його членом Академiї Наук у Радянськiй Українi. Крiм видавничої дiяльностi, важливою дiлянкою математично-природописно-лiкарської секцiї була органiзацiя з’їздiв українських природникiв та лiкарiв. Перший з’їзд був проведений у листопадi 1924 року.

Біобезпека (Профілактика інфекційних захворювань. Міжнародні медико-санітарні правила. Біобезпека територій та санітарна охорона території України. Безпека пацієнта та профілактика внутрішньолікарняних інфекцій.). Науковий журнал розкриває актуальні культурології, а також презентує найбільш значущі концепції культури. В науковому збірнику публікуються статті, які присвячені історії та теорії культури, проблемам культурної ідентичності та культурних цінностей, етнографії та етнології, мистецтвознавства. Науковий журнал розкриває актуальні питання філософії, а також презентує найважливішу філософські дискусії сучасності. В науковому збірнику публікуються статті, які присвячені історико-філософським, культурно-філософським та естетичним аспектам сучасності й минулих культурно-історичних епох. Координатор Центру підтримки технологій та інновацій у рамках співпраці КНЕУ з Всесвітньою організацією інтелектуальної власності . Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Пiсля повернення зi стажування у Берлiнi В. Левицький отримав учительську посаду в 5-й гiмназiї у Львовi. Епідеміологія та біостатистика.

Вiд 17 жовтня 1939 року приступив до виконання обов’язкiв ректора унiверситету Михайло Марченко, якого призначив Комiсарiат народної освiти Української РСР. Уже 30 жовтня наказом ректора всiх студентiв, професорiв та обслуговуючий персонал теологiчного факультету було звiльнено. Велика заслуга В.

Main Menu