Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /home/deunzo5/public_html/wp-content/themes/martfury/martfury.theme#archive on line 43

Кафедра Міжнародного Права Та Порівняльного Правознавства

Запропоновано низку конкретних змін та доповнень до чинного законодавства України, що дозволить підвищити ефективність боротьби із порушеннями у сфері полювання та рибальства. Монографія розрахована на викладачів, аспірантів, студентів юридичної спеціальності, працівників правоохоронних органів, а також для пересічних рибалок та мисливців. Співробітники кафедри беруть активну участь у науково-практичних конференціях і міжнародних симпозіумах, у консультуванні працівників правоохоронних органів, у наданні наукових висновків на запити державних органів.

актуальні проблеми правознавства

Монографія містить елементи теорії вимірювання динамічних характеристик електричних машин в досліді короткого замикання. Пропонуються нові математичні моделі вимірювального перетворення залежностей пускового моменту від кута повороту ротора електричного двигуна та мінімального пускового моменту від напруги живлення електричного двигуна. Запропоновані моделі та нові підходи є теоретичним підгрунтям для побудови сучасних інформаційно-вимірювальних first-ombudsman.org.ua систем з покращеними метрологічними характеристиками. Монографія розрахована на інженерів, аспірантів та студетнів вищих навчальних закладів , що спеціалізуються в даній галузі вимірювальної та інформаційної техніки. Пропонуються нові математичні моделі вимірювального перетворення залежностей пускового моменту від кута повороту ротора електричного двигуна та мінімального пускового моменту від напруги живлення.

Наукова Діяльність

У 2020 році закінчила Ірпінський державний коледж економіки та права за спеціальністю „Право” та здобула освітньо-кваліфікаційний ступінь молодший спеціаліст-юрист. У червні 2022 року закінчила навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр та продовжила навчання на магістратурі у Вінницькому навчально-науковому інституті економіки ЗУНУ за магістерською програмою „Право”. Бере участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях. По-перше, удосконалення організації аудиторних занять відповідно до дидактичного принципу науковості та зв’язку науки з практикою. Одним із найважливіших завдань сучасного періоду розвитку Української держави та суспільства є підвищення ефективності правового забезпечення.

Кафедра ПГД активно співпрацює із Територіальним управлінням юстиції у Вінницькій області, Науково-дослідним експертно-криміналістичним центром при УМВС України у Вінницькій області, Вінницькою обласною універсальною науковою бібліотекою ім. Тімірязєва, Вінницьким міським судом Вінницької області та Вінницьким адміністративним окружним судом. Відповідно до укладених договорів про співробітництво з даними установами результатами співпраці стало проведення спільних наукових семінарів, конференцій, круглих столів на актуальні юридичні теми, а також організація практики студентів тощо. Склад кафедри становлять 19 осіб, з яких 1 професор, thirteen доцентів та 5 викладачів. Очолює кафедру кандидат юридичних наук, доцент Світлак І.І.

Куп Нан України Взяв Участь У Святкуванні Дня Києва

Сфера наукових інтересів– цивільне право, сімейне право. Має близько 25 опублікованих наукових праць. Так як ВД «Гельветика» стала видавцем журналу, оновилася та осучаснилась концепція видання, що відобразилось на дизайні нової обкладинки.

У Київському Університеті Права Пройшов День Відкритих Дверей Для Вступників У Бакалаврат І Магістратуру

Юридичний журнал «Право України» внесено до бази даних періодичних видань з гуманітарних і соціальних наук ERIH PLUS (Норвегія). Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів і студентів. Перелічені нижче статті об’єднано в Академії. Повторювані посилання враховуються лише для першої статті. Доброго дня шановні майбутні абітурієнти Київського університету права.

Main Menu