Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /home/deunzo5/public_html/wp-content/themes/martfury/martfury.theme#archive on line 43

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 10 11 1049 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм проектів, заход

7-а категорія – міжмуніципальні Проекти – спільні Проекти (програми) декількох територіально прилеглих органів місцевого самоврядування. Максимальний розмір гранту визначається за категорією органу місцевого самоврядування, що охоплює території усіх учасників міжмуніципального Проекту з врахуванням кількості жителів, що проживають у громадах, охоплених міжмуніципальним Проектом. Наприклад, якщо у міжмуніципальному Проекті планується очистити водойму, на берегах якої розташовано декілька населених пунктів, то міжмуніципальний Проект по категорії фінансування прирівнюється до районного Проекту (друга, третя чи четверта категорія), в залежності від сумарної кількості жителів, що охоплені міжмуніципальним Проектом. Учасниками Конкурсу у випадку міжмуніципальних Проектів є усі учасники міжмуніципальної угоди про спільний Проект.

Як здійснюється підготовка та реалізація проектів в рамках діяльності громадських організацій.

Підтримка впровадження Маніфесту ЄС щодо кар’єрних шляхів у сфері освіти, досліджень та інновацій STEM для подолання гендерної нерівності в ERA. • надання послуг з правозахисту та юридичного представництва людей, які опинились в кризових ситуаціях. Великі проєкти – до 2 млн євро, що складає максимум 60% від загального бюджету проєкту. Прізвище, ім’я, по-батькові, назва посади та назва установи, організації, підприємства, де працює керівник Проекту (програми).

Зазначав, через коронавірус та карантинні обмеження ускладнили можливість роботи, здійснення комунікації з цільовими аудиторіями, проведення оффлайн-зустрічей та заходів. Проте для більшості пандемія відкрила і нові можливості в організації, зокрема використання діджитал-інструментів для проведення заходів і зустрічей.Деякі команди ще більше згуртувалися, але є і випадки, коли команди “розпалися” через ситуацію та відсутність фінансування. Проблемно для житомирських ГО мати власне приміщення або ж винаймати приміщення для офісу.Раніше в Житомирі і області була змога для громадських і благодійних організацій отримувати в оренду приміщення під статутні цілі організацій на пільгових умовах (під 1 грн. за 1 м2). Законодавча база змінилися — і таку можливість громадські організації втратили. Таким чином, більшість ГО або ж налагодили дистанційну роботу (значним рушієм до цього стала пандемія COVID-19), або ж шукають партнерств із бізнесом, іншими організаціями тощо.

Головне – чітке відображення в тексті Угоди тих зобов’язань Партнерів (особливо фінансових), які задекларовані у Протоколі про наміри. У випадку перемоги Проекту на Конкурсі подальшу діяльність здійснювати на основі Угоди про співробітництво між Учасником конкурсу та організаціями – партнерами (вказати їх), що є складовою частиною цього протоколу. (вказати функції та завдання, які виконуватиме ця організація при підготовці і реалізації Проекту (програми) та обсяг співфінансування Проекту (програми), якщо воно передбачається проектом).

Порядок відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва

Копії протоколів міської та районної конкурсних комісій направляються голові постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту. Громадяни, представники громадських організацій та засобів масової інформації мають право бути присутніми під час відкритого захисту проектів як спостерігачі. Приймання заявок та доданих документів здійснюється Організаторами конкурсного відбору, які за результатами подання конкурсної пропозиції видають учасникові конкурсного відбору довідку, де зазначається дата надходження та реєстраційний номер конкурсної пропозиції. Організаційно-технічне забезпечення роботи районної конкурсної комісії здійснює відповідна районна в місті Києві державна адміністрація. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 р.

У разі набрання конкурсними пропозиціями однакової кількості балів рішення про визначення переможця конкурсу приймається членами комісії шляхом відкритого голосування. Член комісії може висловити свою думку щодо прийнятого ним рішення. За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії. На другому етапі конкурсу конкурсна комісія проводить відкритий захист конкурсних пропозицій, на який запрошуються учасники конкурсу, конкурсні пропозиції яких допущені до участі у другому етапі. За результатами розгляду конкурсних пропозицій та перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції, конкурсна комісія визначає конкурсні пропозиції, які допускаються для участі у другому етапі конкурсу. Види діяльності, що фінансуються (у деяких випадках у рамках певного конкурсу донор може фінансувати чітко визначені заходи та відмовлятися фінансувати деякі статті видатків, найчастіше- непрямі видатки та/або оплату праці).

Прапори України з Бахмута та Гостомеля продали на аукціоні в Нью Йорку за 500,000 $

Не підлягає розгляду скарга, з якої неможливо встановити авторство (анонімна), а також яка не містить аргументації щодо виявлених порушень. Протягом 2 днів з дня закінчення голосування будь-яка особа має право офіційно оскаржити результати голосування до ГБК. Скарги з аргументацією надсилаються на офіційні електронні пошти ГБК та МРГ, що зазначені в електронній системі. Якщо сума останнього за рейтингом проєкту виходить за рамки встановленого обсягу видатків громадського бюджету на відповідний рік, до списку проєктів-переможців включається наступний (наступні) за рейтингом проєкт (проєкти) в межах встановленого обсягу видатків. 2.Не можуть бути учасниками Команди особи, які мають потенційний конфлікт інтересів, зокрема, є учасником ГБК, МРГ, РРГ, відповідальними за експертизу проєктів, за роботу електронної системи (її адміністрування/модерування). 8) координація планування та реалізації районних заходів інформаційно-просвітницької кампанії, зокрема, інформування мешканців відповідного району щодо ГБ.

Для цього члени конкурсної комісії заповнюють індивідуальні оціночні відомості щодо кожної проектної пропозиції (додаток 4). Результати оцінки конкурсних пропозицій додаються до протоколу засідання конкурсної комісії. 4.2.3. У разі не подання жодної конкурсної пропозиції, організатор конкурсу може прийняти рішення про продовження строку подання конкурсних пропозицій. Зазначений строк не повинен перевищувати 30 календарних днів з дати ухвалення такого рішення.

В цьому випадку рішення щодо співфінансування з боку Учасника взагалі не ухвалюється і до Проекту (програми) не додається. Копія рішення відповідної ради, щодо затвердження Проекту (програми) та його подання на Конкурс. Складові проекту мають розгалужену внутрішню структуру. Зміст та послідовність викладу інформації, стандартизовані форми і деталізовані описи складових Проекту (програми) та рекомендації щодо їх підготовки наводяться у розділах IV та V цього Методичного посібника. Рада Конкурсу приймає остаточне рішення щодо визначення переможців Конкурсу та обсягів їх фінансування з державного бюджету на підставі висновків Дирекції Конкурсу та Експертної комісії, оформлених спільним протоколом. У разі затвердження Радою Конкурсу рішення щодо застосування процедури електронного відбору проектів зазначений етап реалізується Дирекцією Конкурсу і відібрані е-програмою проекти передаються Експертній комісії для завершення експертизи проектів. • Прохання не публікувати повідомлення, які не стосуються теми обговорення (для цього створюйте нові теми), а також не дублювати існуючі і не відкривати подібні до існуючих теми.

Освітнє, наукове та інформаційне забезпечення розвитку місцевого самоврядування:

Якщо проект (програма) охоплює кілька тематичних напрямків, першим зазначається пріоритетний (той, що найбільше характеризується заходами проекту). Умовами Конкурсу позитивно оцінюється максимальне залучення партнерських коштів та мінімальний фінансовий запит Учасника з державного бюджету. Також можуть бути не профінансовані необґрунтовані витрати по Проекту, особливо це стосується Проектів, фінансовий запит яких з державного бюджету перевищує 1 млн. 3) Партнерами можуть бути органи www.komodoff.net/ місцевого самоврядування, органи державної влади, суб’єкти підприємницької діяльності та громадські організації. 2) У Протоколі фіксуються конкретні зобов’язання кожного з партнерів, які, у разі визначення Проекту (програми) переможцем Конкурсу, повинні перейти у відповідні зобов’язання партнерів за Протоколом. 3) відбір Проектів, що спрямовані на розв’язання актуальних проблем розвитку місцевого самоврядування та поширення позитивного досвіду, набутого у процесі реалізації Проектів.

4) інформація про залучення додаткових власних та інших ресурсів (матеріальних, фінансових). Подання проектів щорічно до кінця березня реалізуватися у 2023 р. Грант ЄБРР у сумі до 15% до заг. Суми кредиту.

Організатор конкурсу за поданням конкурсної комісії виключає з її складу члена комісії, в якого виявлено конфлікт інтересів. Не може бути членом комісії особа, що є керівником, членом керівних органів або працівником учасника конкурсу. Конкурсні пропозиції подаються організаторові конкурсу у друкованій та електронній формі (на електронну адресу відділу , за адресою м.Могилів-Подільський площа Шевченка, 6/16 міська рада каб. №31 та у строк, визначені в оголошенні про проведення конкурсу. Учасник конкурсу– інститут громадянського суспільства, що подав конкурсну пропозицію для участі в конкурсі. Іноді в таких ситуаціях накладає негативний відбиток репутація деяких місцевих громадських активістів та організацій.У Житомирі траплялися випадки, коли громадські організації називали “грантоїдами”, тим самим роблячи закиди, що вони суттєвої ролі в суспільстві не відіграють.

Main Menu